Pravila i uvjeti sudjelovanja u Nagradnom natječaju „HUKI te vodi na LEAP Summit zahvaljujući suradnji sa ZABA-om“

1. Podaci o organizatoru nagradnog natječaja

Organizator nagradnoga natječaja je Hrvatski ured za kreativnost i inovacije, Lubenjaki 10, Zagreb, OIB: 42871852309.

2. Svrha i trajanje nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je promocija konferencije „LEAP Summit 2024“ koja se održava 15. i 16. svibnja 2024. te podizanje svijesti o važnosti dodatne edukacije za lakše zapošljavanje mladih.

Nagradni natječaj provodi se na području Republike Hrvatske i traje od 6. svibnja do 9. svibnja 2024. (oba datuma su uključena). Dobitnici natječaja bit će objavljeni 9. svibnja na LinkedIn profilu Organizatora.

3. Sudionici

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji su prihvatili ova Pravila, kao i strane fizičke osobe koje su punoljetne i posjeduju važeći identifikacijski dokument, pod uvjetom da su mlađi od 26 godina i da su korisnici ili u postupku otvaranja “Paketa za mlade” u Zagrebačkoj banci d.d. (te ugovore isti u razdoblju od 6. svibnja do 9. svibnja 2024.). U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su neposredno uključene u pripremu i izvedbu nagradnog natječaja kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre, braća).

Sudionik natječaja prihvaća Pravila i uvjete putem prijave elektroničkom poštom na način na koji je to opisano niže.

4. Način sudjelovanja i odvijanja natječaja

Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je:

  1. poslati poruku na e-mail adresu info@leapsummit.com,  kojom će sudionik jasno iskazati želju za osvajanjem ulaznice za konferenciju „LEAP Summit 2024“ te izričito navesti da je upoznat i prihvaća ova Pravila i uvjete
  2. sudionik Natječaja, koji osvoji ulaznicu, dužan je prilikom preuzimanja iste na mjestu odražavanja konferencije omogućiti uvid u identifikacijski dokument radi utvrđivanja starosti sudionika
  3. u slučaju osvajanja ulaznice, prilikom preuzimanja iste na mjestu odražavanja konferencije omogućiti uvid u presliku Ugovora o Paketu za mlade ili u karticu tekućeg računa  „Paketa za mlade“.

5. Nagradni fond

Organizator je pripremio 50 General Attendance ulaznica za konferenciju LEAP Summit. Nema izravne isporuke novčanih sredstava na račun dobitnika. 

6. Određivanje i obavještavanje dobitnika

Dobitnici nagradnog natječaja bit će 50  najbrže prijavljenih koji ispunjavaju gore navedene uvjete sudjelovanja, a isti će biti proglašeni 9. svibnja na LinkedIn profilu Organizatora.

7. Zaštita osobnih podataka

Organizator je voditelj obrade osobnih podataka sudionika Natječaja.

Organizator se obvezuje obrisati sve osobne podatke sudionika vezane uz ovaj nagradni natječaj po završetku natječaja, a najkasnije u roku od 30 dana.

8. Sudionici nagradnog natječaja

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugu nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Nagrade nisu prenosive.

9. Postupanje s nepravilnim prijavama

Prijave koje ne budu cjelovite kako je to određeno u članku 4., nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu.

Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju.

U slučaju da se, unatoč ovim pravilima, maloljetna osoba prijavi za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz članka 3. ovih pravila, njezin rezultat bit će proglašen nevažećim te će nagrada pripasti idućem punoljetnom sudioniku.

10. Rješavanje sporova

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

11. Prekid natječaja i izmjena pravila

Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem Linkedin profila Organizatora.

Organizator zadržava pravo izmjene pravila natječaja u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Izmjene pravila natječaja bit će objavljene na Linkedin profilu Organizatora.

12. Stupanje na snagu

Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave nagradnog natječaja na Linkedin profilu Organizatora  6. svibnja 2024. godine.

Hrvatski ured za kreativnost i inovacije

Zastupan po Zdeslavu Markoču, članu Izvršnog odbora